Thơ hoạ

Ngày Xanh / Đêm Trăng

NGÀY XANH (Mến họa bài Đêm Trắng  của Phú Hồng Nhi)  Đàn Yến nhớ tổ về đây Cát vàng sóng biếc vơi đầy nhớ nhung Ngày xanh nắng ấm mây hồng Hồn oan gió cuốn […]