Thơ xướng hoạ

Trăm Năm Tuổi Hạc

Hôm nay 01/10 nhân Kỹ niệm Đại Hội Người Cao Tuổi, Vân Huỳnh kính tặng quý bạn già chúng ta một chùm thơ Xướng Họa để cầu chúc các bác , các cụ sống vui, […]