Thơ hoạ

TỰ THUẬT

[1] TỰ THUẬT  Tuổi đời tám chục xưa nay hiếm! Dâu bể kinh qua mấy thập niên. Nước mất nhà tan tù cải tạo, Lưu vong ly tán lại đoàn viên. Quê hương giặc giã […]

Thơ hoạ

Cành Mai Dại

Cành Mai Dại Lần nẻo quanh co suối trước am Sáng nay se lạnh ủ mây lam Bờ non cây cỏ chim bay đậu Dòng nước rong rêu đá đứng nằm Mỗi bước vô tư […]

Thơ hoạ

XUÂN GỌI NẮNG VÀNG

[1] XUÂN GỌI NẮNG VÀNG Nắng đã vàng thêm tự lúc nào Một trời xuân sắc lại xôn xao Vườn sau cúc muộn tưng bừng nở Sân trước mai tươi rực rỡ chào Có phải […]

Thơ hoạ

Chữ Tình/ Nợ Tình/ Nợ Tiền Kiếp

[1] CHỮ TÌNH Bạn hỡi! Thứ nì vốn đảo điên Hắn xui thiên hạ khổ triền miên Nhìn mây ngắm gió hồn lơ lửng … Mơ lựu tưởng đào vía ngả nghiêng Chung bóng chung […]

Thơ xướng hoạ

Vườn Thơ Tao Ngộ

[1] HỒI ÂM Đàn ai thiên lý vọng thiền môn Xóm Núi dốc lên cỏ lối mòn Chánh điện hào quang luôn rực sáng Quanh sân mây gió lúc vui buồn Hồn thơ lạc nẻo […]