Thơ hoạ

Sao Tình Phôi Pha

      Phôi pha tình ấy nhạt rồi, Mà tim vẫn ủ những lời trăm năm,       Nắng nôi đã để chết tằm, Làm sao hóa bướm về thăm hoa cười?   […]