Thơ xướng hoạ

Đêm

Bài Xướng Đêm Đêm rót men nồng chẳng biết say Đêm nay nốc cạn muộn phiền nà. Đêm đen khát cháy tương tư ấy Đêm trắng tro tàn mộng mị đây Đêm thả gió chùng […]