Thơ cho cha mẹ

Thương nhớ mẹ

Bao nhiêu bài thơ con làm Chưa bài nào con làm cho mẹ Hôm nay đọc những bài thơ về mẹ, của bạn bè, con cảm thấy xót xa Đúng quá đúng những bài thơ […]

Thơ tự do

Những con đường tìm nhau, ta tìm nhau

*Nếu biết chắc mình sẽ thấy được nhau Hai con đường sẽ gặp nhau một điểm Mình sẽ đi, mình sẽ tìm đến nhau Chẳng ngại khổ, chẳng nề hà giông tố *Những con đường […]

Thơ tự do

Anh bảo anh yêu chỉ một lần

Anh bảo anh yêu chỉ một lần Yêu chỉ một người Người đó là em * Anh bảo anh yêu em, yêu mãi Yêu đến cuối đời Yêu em miệt mài Yêu cho đến ngày […]