Thơ xướng hoạ

Hòn Đá Ba Sinh

Bài Xướng  Cái lụy tài hoa vẫn cố đeo Thăng trầm vinh nhục đã từng keo Ba câu nhiệt huyết nghe mà nản ! Một chữ thanh cao cứ nhạt phèo … Sóng cả nhớ […]

Thơ xướng hoạ

Hận Tình …!

Riêng tăng bạn thơ lão thành HTN “Bán sinh phong cốt lăng tằng thậm Nhất phiến u hoài chỉ vị khanh” (1) Cứ tưởng lòng sung như bụng vả Nào ngờ đá nát với vàng […]

Chúc Tết Nhâm Ngọ
Liên hoàn thất ngôn bát cú

Chúc Tết Nhâm Ngọ

bài 1 Năm mới mong sao các cụ giàCháu con có “ngựa” chẳng rầy laTuổi già chỉ việc lên giường ngủXế mới sao không chạy lút “ga” …..Cách mặc, đồ ăn bên xứ MẽoThuần phong mỹ […]

Cuối năm Nhâm Thìn gửi bạn Thơ Hà Quân
Thơ xướng hoạ

Cuối năm Nhâm Thìn gửi bạn Thơ Hà Quân

Thu ở nơi này anh ở đâu? Bỏ người thương cũ để đi mau ! Bởi văn chương ấy tình thêm nặng ………Vì chữ nghĩa này nghĩ lại sâu Lúc đó thân thương xanh mái tóc Ngày sau gặp gỡ […]

bài hoạ
Thơ xướng hoạ

Gửi Sài Môn Lý Thu & bài hoạ

Lâu không gặp Sài Môn họ LýBiền biệt đâu chẳng thấy tăm hơi ……Nhớ sao là nhớ, Lý ơiVần thơ lục bát, chén mời hiên TâyThu xào xạc vàng bay trước cửa …Mùa trăng này thêm […]