Thơ hoạ

Cành Mai Dại

Cành Mai Dại Lần nẻo quanh co suối trước am Sáng nay se lạnh ủ mây lam Bờ non cây cỏ chim bay đậu Dòng nước rong rêu đá đứng nằm Mỗi bước vô tư […]

Thơ lục bát

Cũng Buồn Lắm Chớ

Cũng buồn lắm chớ chiều ơi tự dưng mà thấy như trời sắp mưa những khu rừng cháy chưa mờ đêm qua lửa nóng đến gờ cửa gương! đêm qua đêm xưa đêm sương đêm […]

Thơ lục bát

Lá Bên Hàng Xóm

Lá bên hàng xóm đã vàng Lá bên mình cũng đang tàn tạ theo Mùa Thu nắng nhạt hết reo Lá Thu vàng rụng kêu vèo vậy thôi… Mùa Thu mùa Thu chao ôi Vàng […]

Thơ lục bát

Cây Sầu Đông

Sầu đông gió thổi đong đưa tôi nằm trên võng nhìn trưa Thu vàng lá sầu đông bay lang thang hồn tôi chắp cánh vội vàng bay theo chợt nghe tiếng ngựa ngang đèo nghe […]

Thơ hoạ

Dáng Thu / Mùa Thu Nhớ

Kính huynh Đông Anh, Gió đã se se lạnh, mùa Thu lại đến, huệthu đang ngồi đọc lại tập Men Thu của anh Hà, lại nhận được bài thơ Thu của anh Ngô Đ Chương […]