Thơ nhạc

Bao giờ anh đưa em đi chùa Hương

Bao giờ anh đưa em thăm chùa Hương? Nghe câu em hỏi sao mà thương Mười tám năm rồi lâu quá nhỉ Cộng Thêm một thuở Bắc Nam Chia Bây giờ anh gần năm mươi […]