Thơ xướng hoạ

Thầy Trò chơi thơ

Chơi Thơ ngày 21 tháng 3 năm 2014 đây… Lâu lắm đợi thơ Thầy đấy  ôi ! Chờ tin bạn hữu đã lâu rồi ! Tương phùng vẫn nhớ câu nhân nghĩa Tri kỷ đâu […]

Thơ xướng hoạ

Vẽ Chơi

Bài xướng Vẽ xong rồi xoá để mà chơi Chẳng ngại khen chê những lắm lời Hoạ trúc mài rồng đàn kiến nhỏ Sóng xô non thẳm toả mù khơi Viên Thức * Bài hoạ […]

Thơ hoạ

Hoa Đá thiền tranh

Đá nở hoa thiền tranh rất đẹp Đường gân cây bút hoạ lung linh Cành trơ lá rụng bay chiều gió Đứng giữa trời xanh mây trắng tinh Viên Thức * ​Hoa nở nơi nào […]