Thơ nối điêu

Khóc Bạn Lấy Vợ

Hôm nay vào check lại mấy cái mail cũ đọc bài thơ vậy xin nối điêu: Khóc Bạn Lấy Vợ Đời trai nay đã thôi rồi Tin mày lấy vợ, rụng rời lòng tao. Đang […]