Thơ hoạ

U 80

U 80 Tám mươi tuổi lẻ hãy còn xuân Chẳng vướng lợi danh, chẳng nợ trần Phây – bút giao lưu cùng bạn thiết I – meo trao đổi với người thân Chung trà buổi […]

Thơ hoạ

Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa

Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa (Thành kính tưởng niệm các chiến sĩ QLVNCH đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến ngày 19/1/1974 chống quân Trung Cộng xâm lược.) Ôn ngày hải chiến […]