Thơ xướng hoạ

Biếng

Bài xướng Biếng ăn biếng ngủ biếng no vơ Biếng cả en doi biếng cả sờ. Mặc kệ ai kia chê “ cả quýnh”. Bất cần kẻ nọ rủa tay mơ. Buồn tình đả kiết […]

Thơ hoạ

Thi Sĩ Thiên Tài

Gửi Bác Thái Cuồng  Nghe nói ngày nay bác Thái Cuồng Cơn vui dù chỉ rượu thơ suông Tiếp Dư (*) thời thế sơn mình hủi Phạm Lãi công danh áo thõng buông Viết báo […]

Thơ hoạ

Tâm Tư Kẻ Sống Lưu Vong

Tâm Tư Kẻ Sống Lưu Vong Lâu năm tỵ nạn chốn tha phương Héo hắt lòng già, nặng nỗi thương Đất nước trong tay loài bạo ác Nhân dân dưới ách lũ côn quang Cộng […]

Kính thân
Thơ xướng hoạ

Huệ Thu họa thơ Thái Cuồng

Lời Quê Góp Nhặt Ngẫm cảnh quê hương luống ngậm ngùi Coi thơ xướng họa cũng nguôi nguôi Khá khen dũng khí luôn tràn ngập Lại phục từ tâm vẫn sáng ngời Lẫn lộn vàng […]