Thơ hoạ

Hồi Tưởng

Hồi Tưởng Từ giả tuổi thơ vào quân ngũ, Mang theo chí lớn dựng quê hương, Mơ ước thưở nao hằng ấp ủ, Cư an tư nguy khắp nẻo đường Khoác màu áo trận, ta, […]