Thơ song ngữ

Công Cha Như Núi Thái Sơn

Công cha như núi Thái Sơn Câu thơ ấy thuộc từ thời tấm bé Nay nhắc lại mà lòng như ứa lệ. Ðất nước tôi dâu bể nửa đời người Tôi lên mười đất nước […]

Thơ song ngữ

Hạnh Phúc Đơn Sơ / PLAIN FELICITY

HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ Con sắp lớn nghĩa là Cha sắp già Cha tiếp tục thịt da con sống mãi Mỗi một tiếng kêu nhẹ nhàng êm ái Cha tưởng đâu tiếng nói của thiên […]