Thơ hoạ

RÉT NÀNG BÂN

(Bài xướng) Cái rét nàng Bân gọi tháng ba. Đường về cố xứ vẫn nghe xa. Nhà đơn heo hắt đơn hình mẹ Huyệt lạnh âm thầm lạnh bóng cha. Cũng bởi hư danh tình […]

Thơ xướng hoạ

Chuyện nhà mõ

Xướng : Thị Đốp họa: Huy Vụ- thủ vĩ ngâm Vợ bảo thơ tôi chửa có hồn Ăn phàm nói dại nghĩ chưa khôn Đồn công mấy phút ngòi thì lặn Pháo kích vài giây […]