Thơ nối điêu

Qua Cầu

Qua cầu  Quen nhau bằng những vần thơ Dẫu chưa gặp mặt vẫn chờ vẫn trông Ước ao có dịp tương phùng Để ta mình được đi chung cây cầu Gió bay xua hết nỗi […]