Thơ xướng hoạ

Hỏi Em

HỎI EM (riêng tặng TS HUỆ THU) Đợi em thành đá Vọng Phu Trời Tây không lẽ sương mù không tan? Tim em không lẽ đóng băng Anh đợi, em chẳng băng khoăn chút nào? […]