Thơ hoạ

Cành Mai Dại

Cành Mai Dại Lần nẻo quanh co suối trước am Sáng nay se lạnh ủ mây lam Bờ non cây cỏ chim bay đậu Dòng nước rong rêu đá đứng nằm Mỗi bước vô tư […]

Thơ xướng hoạ

Vườn Thơ Tao Ngộ

[1] HỒI ÂM Đàn ai thiên lý vọng thiền môn Xóm Núi dốc lên cỏ lối mòn Chánh điện hào quang luôn rực sáng Quanh sân mây gió lúc vui buồn Hồn thơ lạc nẻo […]