Thơ xướng hoạ

Một Sắc Xanh / Đẹp Màu Xanh

MỘT SẮC XANH Bởi tại căm hờn phải đấu tranh Cho nên chống Cộng chẳng ai dành Chúng vì tàn độc lòng thêm rối Ta cứ vui tươi việc sẽ thành Chỉ biết hò nhau […]

Thơ hoạ

Khai Bút Đầu Năm Bính Thân

Nửa khuya đì đẹt tiếng xa gần Chào đón giao thừa Tết Bính Thân Tuyết lạnh xứ người còn trắng xoá Pháo hồng đất khách vẫn vang rân Linh thần đất Việt đừng thăng mãi […]

Thơ hoạ

Niềm Tin / Xuân Tha Hương

Niềm Tin Xa quê lả tả lá thu sầu Biển rộng trời chiều quê ở đâu Thăm thẳm phương Nam nhòa vạc nắng Hắt hiu hướng Bắc quạnh cồn dâu Ngoằn ngoèo suối chảy quanh […]

Thơ hoạ

Mưa Chiều Hời

Đọc Bài Thơ Cũ  Đầu năm 2003, bỗng dưng tôi nhận được một tập thơ trong dĩa computer của Băng Đình gửi tới. Mở ra đọc, tôi thấy ngay một bài thơ mà tôi rất […]

tkdth
Thơ xướng hoạ

Tiếng Khóc Ðêm Tân Hôn

San Hô Thành, 22-9-2005Kính gởi chị Huệ Thu,……………Tôi xin gởi chị nguyên văn bài xướng có kèm sẵn lời giới thiệu của một nhân vật ẩn danh. Tôi đã đọc bài nầy cách nay khoảng […]