Thơ tự do

Trống Mái

Ta ngồi bên nhau đêm nay. Đêm đại dương xa thẳm chân trời. Đêm đại dương khỏa tóc hong trăng. Nghe hoang vu chạy quanh kiếp người.  Ta im lặng và em chơi vơi. Em […]