Thơ xướng hoạ

Tơ Vương

TƠ VƯƠNG ( Bài xướng) Giọt nắng qua khe vướng ánh tơ, Đong đưa duyên nợ thoáng xa mờ. Nhiều năm soi bóng, sao im lặng, Vạn kiếp tìm em, cứ tỉnh mơ. Hiểu được […]