Thư/Thơ

Thư Huệ Thu & Trần Khải Thanh Thủy

Gửi Trần Khải Thanh Thủy Buồn thì ta đã buồn rồi Hôm nay buồn nữa cuộc đời mất vui Thơ HT Qua mấy bức thư Thanh Thủy gần đây gửi cho tôi, và qua cuộc […]