Thơ hoạ

Giả Ngọng

họa bài  Thấy Người Múa Rối Tớ Nôn Nao …của Trần Ngân Tiêu Thằng ngọng kêu rằng :… ấy …ái …uông. Ai hay nó giả diễn vai tuồng. Bao năm chính kịch còn nay nắt. Một kiếp […]

Thơ hoạ

Tân Niên Khai Bút

(Hoạ Tân Niên Khai Bút của Sài Chủ)  Tân xuân lại đã đến đây rồi Có bạn nhâm nhi mới thấy vui Mai cúc mong xuân về để nở Rượu nồng đợi khách đến cùng […]

Cõi Tạm
Thơ 7 chữ

Cõi Tạm

Người bảo rằng đây cõi tạm ư Mà sao nuối tiếc tới bây giờ? Phải chăng còn nợ ai nhiều lắmÐâu chỉ nợ nần văn với thơ? ….. Cõi tạm nhưng mà lắm thú vui Có từ cay đắng […]

Thơ hoạ

Tân Niên Khai Bút

Tân Niên Khai Bút Mười hai tháng vậy đã qua rồi Khai bút mấy dòng cho nó vui! Chậu thủy tiên ngà he hé nở Bình mai quế lộ sẵn sàng khui Chỉ chờ tiếng […]