Thơ hoạ

Điểm Danh / Nằm Bệnh

Điểm Danh Đại Hội năm nay thiếu Huệ Thu Đặc San đi kiếm khóc hu hu, Âm vang ngày ấy không còn sáng, Bóng dáng hôm nay chẳng thấy lu, Canh cánh bên tai hồi […]