Thơ xướng hoạ

Hận Tình …!

Riêng tăng bạn thơ lão thành HTN “Bán sinh phong cốt lăng tằng thậm Nhất phiến u hoài chỉ vị khanh” (1) Cứ tưởng lòng sung như bụng vả Nào ngờ đá nát với vàng […]

Cuối năm Nhâm Thìn gửi bạn Thơ Hà Quân
Thơ xướng hoạ

Cuối năm Nhâm Thìn gửi bạn Thơ Hà Quân

Thu ở nơi này anh ở đâu? Bỏ người thương cũ để đi mau ! Bởi văn chương ấy tình thêm nặng ………Vì chữ nghĩa này nghĩ lại sâu Lúc đó thân thương xanh mái tóc Ngày sau gặp gỡ […]

Thơ xướng hoạ

Cổ Lai Hy – Trần Thiện Hiếu

Bảy chục mừng ai đã đạt rồi Ngoảnh nhìn dĩ vãng tựa mây trôi Trăm năm phù mộng lưu nơi thế Nửa kiếp trần ai đợi chữ thời Sương khói mịt mờ chân hóa ảo … […]

Thơ xướng hoạ

Cổ Lai Hy – Vui Tuổi Hạc [Tựa]

Tựa Sau thơ xướng họa Hoa Giáp, Ðông Anh lại tiếp tục cho in Vui Tuổi Hạc. Cũng những bạn thơ cũ với những vần thơ xưa, nhưng bây giờ là tuổi bảy mươi chứ […]

Bài Xướng
Thơ xướng hoạ

Xin Được Chết Thay Con

Bài Xướng: tôi muốn thay con chết tối nay con ơi lòng bố nát đêm ngày tưởng rằng có nợ làm sao trả đẫu biết không lời cứ bắt vay muốn chết thành ra sai […]