Thơ hoạ

Sấm Ký / Lỡ Chí Tang Bồng

Sấm Ký Ô hô thế sự tự bềnh bồng Nam Bắc hà thời thiết lộ thông Hồ ẩn sơn trung mao tận bạch Kình ngư hải ngoại huyết lưu hồng Kê minh ngọc thố thiên […]