Thơ hoạ

Đêm Huyền Ảo / Sớm Lặng Yên

Đêm Huyền Ảo Mến tặng Triều Âm tác giả thi tác Sớm Lặng Yên. Đêm ồn ào khắp lầu cao phố lẽ Bịt mặt đứng đường hoa hậu ăn sương Ngày lạc hướng xe ngược […]