Thơ hoạ

U 80

U 80 Tám mươi tuổi lẻ hãy còn xuân Chẳng vướng lợi danh, chẳng nợ trần Phây – bút giao lưu cùng bạn thiết I – meo trao đổi với người thân Chung trà buổi […]

Thơ hoạ

Nhớ bạn tri âm

Nhớ bạn tri âm Càng già,càng nhớ bạn tri âm Cảm cảnh cô đơn luống tủi thầm Nhớ lúc, Trảng Bom vui sự hỷ Nhớ hồi,Tân Quý ấm tình thâm Nhớ về Quảng Đại thương […]

Thơ xướng hoạ

Nỗi Lòng

(Bài thơ này được trích trong sách “Hồn Non Nước” của Nữ sĩ Lê Bạch Lựu, xuất bản năm 1994, trang 43 và cũng được đăng trong cuốn “Ngô Đình Diệm và Chủ Nghĩa Dân […]