Thơ hoạ

Hồn Quê Khắc Khoải Canh Trường

Quý Bạn ơi Đêm qua trằn trọc không an giấc Nghĩ vơ nghĩ vẩn nghĩ liên miên Sáng dậy gối chăn còn ứa lệ Đời người sao lắm nỗi ưu phiền ? ? ? TRẰN […]

Thơ xướng hoạ

TU TÂM / Xướng Họa Thi Ca

Cám Ơn Bác Từ Phong đã gửi tặng huệ thu tập thơ Ðường Về Tịnh Độ TU TÂM  Giải trí, cùng vui xướng họa thơ Hơi đâu đối đáp chuyện vu vơ Nghe lời vọng […]

Chùm Thơ Cuối Năm
Thơ xướng hoạ

Chùm Thơ Cuối Năm

Bài Xướng : 1 Những lúc này đây lạnh chớm Ðông Tiếc không được đốt đám than nồng Ngày đêm phai lạt đôi môi thắm Năm tháng phôi pha mảnh má hồng Ðà Lạt thừa […]