Thơ xướng hoạ

Ba Mươi Tháng Tư Nhớ Nhà

Bài Xướng: Ba Mươi Tháng Tư Nhớ Nhà Mất nước đành cam chịu bỏ nhà , Làm sao quên được đất quê cha . Đâu hàng thông lạnh cơn mưa sớm , Lại phố xưa […]

Thơ xướng hoạ

Nén Nhang Tưởng Niệm

Nén Nhang  Tưởng Niệm Hỡi những người thân-rất-mến-thương Hỡi Hà Ly Mạc, Hà Thượng Nhân Ông Sơn Điền hỡi, Trùng Quang Ơi ! Sao vội vàng chi biệt Cõi Dương? Chín suối chắc đang ngồi […]