Bài hành/Bài ca

Bài Ca Sông Dịch

Ðời lắng nghe đây trầm tư hồn bể dâu Bàng bạc trường giang lạnh khói Ðìu hiu điệp khúc ly sầu Ðã mấy thời gian nằm u hoài sông Dịch Tiễn kẻ một đi người […]