Thơ lục bát

Gà Gáy Sáng

Rạng Đông… Gà gáy ba hồi Bâng khuâng… Một góc quê người Bâng khuâng… Bên hàng xóm Chắc Việt Nam? Nuôi gà để gáy Nhắc chừng quê xưa? Tôi tỉnh ngủ Tưởng còn mơ Tiếng gà […]

Tuyệt Vọng
Thơ 8 chữ

Tuyệt Vọng

Sao đêm nay, trăng về đây nửa dáng ? Buồn chuyện gì ! mà rạn nức không tròn ? Rượu chưa vơi, hồn thơ ta chưa cạn Vội vàng đi ! mơ chợt đến héo hon ? …….Đêm ước […]