Thơ hoạ

Xã Xế Gửi Sài Môn Lý Thu

Gửi Sài Môn Lý Thu  Lâu nay nghe tiếng Lý Thu Hoặc xưa là Lý Đình Dù phải không? Là bà hay chính là ông? Còn chưa hay đã có chồng mấy con? ……… Làm thơ […]