Thơ xướng hoạ

Nhìn Ảnh Nhớ Hồ Xuân Hương Ðà Lạt

Nhìn Ảnh Nhớ Hồ Xuân Hương Ðà Lạt Nước biếc. Trời xanh. Sóng lặng lờ Và mây. Ai vẽ những câu thơ ? Ðó, hồ Ðà Lạt ngày tươi nắng Nọ, cảnh quê nhà buổi […]